VN4/VN6 Bulk Samples


Vein4/Vein6
VN6 Bulk Sample Material - 26 tonnes sent to SGS

Vein4/Vein6
VN4 Bulk Sample Material - 15 tonnes sent to SGS

Vein4/Vein6
VN6 - 7m Channel Sample

Vein4/Vein6
VN4 - Large Crystalline Graphite